Podatność CVE-2008-6560


Publikacja: 2009-03-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in CMAN - The Cluster Manager before 2.03.09-1 on Fedora 9 and Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 allows attackers to cause a denial of service (CPU consumption and memory corruption) via a cluster.conf file with many lines. NOTE: it is not clear whether this issue crosses privilege boundaries in realistic uses of the product.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Redhat -> CMAN 

 Referencje:
http://git.fedorahosted.org/git/cluster.git?p=cluster.git;a=commitdiff;h=67fee9128e54c6c3fc3eae306b5b501f3029c3be
http://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-November/msg00163.html
http://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-November/msg00164.html
http://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-November/msg00165.html
http://www.ubuntu.com/usn/USN-875-1
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=468966
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/49832

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top