Podatność CVE-2008-6591


Publikacja: 2009-04-03   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
LightNEasy "no database" (aka flat) version 1.2.2, and possibly SQLite version 1.2.2, allows remote attackers to create arbitrary files via the page parameter to (1) index.php and (2) LightNEasy.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
LightNEasy v.1.2.2 flat Multiple Vulnerabilities
Gerendi Sandor A...
08.04.2009

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Lightneasy -> Lightneasy 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/491064/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/28839

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top