Podatność CVE-2008-6640


Publikacja: 2009-04-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in BatmanPorTaL allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter to (1) uyeadmin.asp and (2) profil.asp. NOTE: the provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspindir -> Batmanportal 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/29057
http://www.securityfocus.com/bid/29057/exploit
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42231

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top