Podatność CVE-2008-6683


Publikacja: 2009-04-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in listtest.php in Apartment Search Script allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the r parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Apartment Search Script (RFU/XSS) Multiple Remote Vulnerabilities
ZoRLu
14.04.2009

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Yourfreeworld -> Apartment search script 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/6956
http://www.securityfocus.com/bid/32065
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46282

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top