Podatność CVE-2008-6758


Publikacja: 2009-04-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in cart_save.php in ViArt Shop (aka Shopping Cart) 3.5 allows remote attackers to hijack the authentication of arbitrary users for requests that conduct persistent cross-site scripting (XSS) attacks via the cart_name parameter in a save action.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ViArt Shopping Cart v3.5 Multiple Remote Vulnerabilities
XiaShing_at_gmai...
31.12.2008

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Viart -> Viart shop 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/499625/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/33043
http://www.securitytracker.com/id?1021497

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top