Podatność CVE-2008-6760


Publikacja: 2009-04-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ViArt Shop (aka Shopping Cart) 3.5 allows remote attackers to obtain sensitive information via an unauthenticated add and save action for a shopping cart in cart_save.php, which reveals the SQL table names in an error message, related to code that mishandles the lack of a user_id parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ViArt Shopping Cart v3.5 Multiple Remote Vulnerabilities
XiaShing_at_gmai...
31.12.2008

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Viart -> Viart shop 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/499625/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/33043
http://www.securitytracker.com/id?1021497

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top