Podatność CVE-2008-6766


Publikacja: 2009-04-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
cart_save.php in ViArt Shop (aka Shopping Cart) 3.5 allows remote attackers to cause a denial of service (excessive shopping carts) via a flood of requests.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ViArt Shopping Cart v3.5 Multiple Remote Vulnerabilities
XiaShing_at_gmai...
31.12.2008

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Viart -> Viart shop 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/499625/100/0/threaded
http://www.securitytracker.com/id?1021497

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top