Podatność CVE-2008-6912


Publikacja: 2009-08-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Zeeways SHAADICLONE 2.0 allows remote attackers to bypass authentication and gain administrative privileges via a direct request to admin/home.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Zeeways Shaadi Clone 2.0 Auth Bypass Vulnerability
G4NOK
08.08.2009

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zeeways -> Shaadiclone 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/7066
http://www.securityfocus.com/bid/32222
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/3069
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/46502

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top