Podatność CVE-2008-7137


Publikacja: 2009-09-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
WS-Proxy in Eye-Fi 1.1.2 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via an empty query string to port 59278 and other unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Eye-Fi 1.1.2 Multiple Vulnerabilities
Seth Fogie (seth...
02.09.2009

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Eye.fi -> Eye-fi manager 

 Referencje:
http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1177111&seqNum=3
http://www.securityfocus.com/archive/1/489045/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/28085
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/40996

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top