Podatność CVE-2008-7149


Publikacja: 2009-09-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in AgileWiki before 0.10.1 has unknown impact and attack vectors related to passwords.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Agilewiki -> Agilewiki 

 Referencje:
http://osvdb.org/43171
http://freshmeat.net/projects/agilewiki/releases/273210

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top