Podatność CVE-2008-7152


Publikacja: 2009-09-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple PHP remote file inclusion vulnerabilities in Specimen Image Database (SID), when register_globals is enabled, allow remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the dir parameter to (1) client.php or (2) taxonservice.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Simon rycroft -> SID 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/28142
http://www.securityfocus.com/bid/28142/exploit
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41097

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top