Podatność CVE-2008-7266


Publikacja: 2010-11-26   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in an unspecified Shockwave Flash file in RSA Adaptive Authentication 2.x and 5.7.x allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unknown vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
RSAR Adaptive Authentication (On Premise) versions 2.x and 5.7.x. Cross-site Scripting Vulnerability
Nir Goldshlager
30.11.2010

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
RSA -> Adaptive authentication 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/514869/100/0/threaded
http://www.securitytracker.com/id?1024775
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/3055
https://knowledge.rsasecurity.com/scolcms/set.aspx?id=8192

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top