Podatność CVE-2009-0041


Publikacja: 2009-01-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
IAX2 in Asterisk Open Source 1.2.x before 1.2.31, 1.4.x before 1.4.23-rc4, and 1.6.x before 1.6.0.3-rc2; Business Edition A.x.x, B.x.x before B.2.5.7, C.1.x.x before C.1.10.4, and C.2.x.x before C.2.1.2.1; and s800i 1.2.x before 1.3.0 responds differently to a failed login attempt depending on whether the user account exists, which allows remote attackers to enumerate valid usernames.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Information leak in IAX2 authentication
Asterisk Securit...
09.01.2009

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Asterisk -> Asterisk business edition 
Asterisk -> Open source 
Asterisk -> S800i appliance 

 Referencje:
http://downloads.digium.com/pub/security/AST-2009-001.html
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200905-01.xml
http://securityreason.com/securityalert/4910
http://www.debian.org/security/2009/dsa-1952
http://www.securityfocus.com/archive/1/499884/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/33174
http://www.securitytracker.com/id?1021549
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/0063

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top