Podatność CVE-2009-0204


Publikacja: 2009-01-30   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in HP Select Access 6.1 and 6.2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
HP Select Access Running on HP-UX, Linux, Solaris
security-aler...
04.02.2009

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
HP -> Select access 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=123324765514459&w=2
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/48334
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/0296
http://www.securityfocus.com/bid/33505
http://securitytracker.com/id?1021641
http://secunia.com/advisories/33713
http://marc.info/?l=bugtraq&m=123324765514459&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top