Podatność CVE-2009-0864


Publikacja: 2009-03-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
S-Cms 1.1 Stable allows remote attackers to bypass authentication and obtain administrative access via an OK value for the login cookie.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
S-Cms 1.1 Stable Insecure Cookie Handling / Mass Page Delete Vulns
x0r
13.03.2009

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Matteoiammarrone -> S-cms 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/48805
http://www.securityfocus.com/bid/33799
http://www.milw0rm.com/exploits/8071

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top