Podatność CVE-2009-0867


Publikacja: 2009-03-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The HRM-S service in Fujitsu Enhanced Support Facility 3.0 and 3.0.1 allows remote attackers to obtain (1) hardware and (2) software information via unspecified requests in a client connection.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fujitsu -> Enhanced support facility 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/48817
http://www.securityfocus.com/bid/33831
http://www.fujitsu.com/global/support/software/security/products-f/esf-200901e.html
http://secunia.com/advisories/33974

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top