Podatność CVE-2009-0941


Publikacja: 2009-03-18   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The HP Embedded Web Server (EWS) on HP LaserJet Printers, Edgeline Printers, and Digital Senders has no management password by default, which makes it easier for remote attackers to obtain access.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
HP Laserjet multiple models web management CSRF
Henri Lindberg
18.03.2009

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.6/10
10/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
HP -> Color laserjet 4600dtn 
HP -> Laserjet 1000 
HP -> Laserjet 1300 
HP -> Laserjet 2600n 
HP -> Laserjet 4250 
HP -> Laserjet 500 plus 
HP -> Laserjet 9040mfp 
HP -> Laserjet m1522n mfp 
HP -> Laserjet p2010 
HP -> 8100c digital sender 
HP -> Color laserjet 4600hdn 
HP -> Laserjet 1005 
HP -> Laserjet 1320 
HP -> Laserjet 3000 
HP -> Laserjet 4300 
HP -> Laserjet 5100 
HP -> Laserjet 9050 
HP -> Laserjet m3027 mfp 
HP -> Laserjet p2015 
HP -> 9100c digital sender 
HP -> Color laserjet 4650 
HP -> Laserjet 1010 
HP -> Laserjet 2 
HP -> Laserjet 3700 
HP -> Laserjet 4345 mfp 
HP -> Laserjet 5100dtn 
HP -> Laserjet 9050 mfp 
HP -> Laserjet m3035 mfp 
HP -> Laserjet p2030 
HP -> 9200c digital sender 
HP -> Color laserjet 4700 
HP -> Laserjet 1012 
HP -> Laserjet 2000 
HP -> Laserjet 4 
HP -> Laserjet 4345mfp 
HP -> Laserjet 5200 
HP -> Laserjet 9050mfp 
HP -> Laserjet m4345 mfp 
HP -> Laserjet p2050 
HP -> 9250c digital sender 
HP -> Color laserjet 4730 mfp 
HP -> Laserjet 1015 
HP -> Laserjet 2100 
HP -> Laserjet 4/4m 
HP -> Laserjet 4350 
HP -> Laserjet 5l 
HP -> Laserjet 9055 
HP -> Laserjet m5025 mfp 
HP -> Laserjet p3000 
HP -> Color laserjet 
HP -> Color laserjet 5500 
HP -> Laserjet 1018 
HP -> Laserjet 2200 
HP -> Laserjet 4000 
HP -> Laserjet 4350dtn 
HP -> Laserjet 5m 
HP -> Laserjet 9065 
HP -> Laserjet m5035 mfp 
HP -> Laserjet p3005 
HP -> Color laserjet 1500 
HP -> Color laserjet 5550 
HP -> Laserjet 1018s 
HP -> Laserjet 2200dtn 
HP -> Laserjet 4000n 
HP -> Laserjet 4650dn 
HP -> Laserjet 5p/mp 
HP -> Laserjet 9500 
HP -> Laserjet p1000 
HP -> Laserjet p4010 
HP -> Color laserjet 2500 
HP -> Color laserjet 8500 
HP -> Laserjet 1020 
HP -> Laserjet 2300 
HP -> Laserjet 4050 
HP -> Laserjet 4 plus/m plus 
HP -> Laserjet 5si 
HP -> Laserjet 9500mfp 
HP -> Laserjet p1005 
HP -> Laserjet p4014 
HP -> Color laserjet 2500l 
HP -> Color laserjet 8550 
HP -> Laserjet 1020 plus 
HP -> Laserjet 2300dn 
HP -> Laserjet 4100 
HP -> Laserjet 4l/ml 
HP -> Laserjet 8000 
HP -> Laserjet ii 
HP -> Laserjet p1006 
HP -> Laserjet p4015 
HP -> Color laserjet 2500lse 
HP -> Color laserjet 9500 
HP -> Laserjet 1022 
HP -> Laserjet 2400 
HP -> Laserjet 4100 mfp 
HP -> Laserjet 4m plus 
HP -> Laserjet 8100 
HP -> Laserjet iid 
HP -> Laserjet p1007 
HP -> Laserjet p4500 
HP -> Color laserjet 2500n 

 Referencje:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c01684566
http://www.louhinetworks.fi/advisory/HP_20090317.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/501884/100/0/threaded
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/0754

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top