Podatność CVE-2009-0985


Publikacja: 2009-04-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the Core RDBMS component in Oracle Database 10.1.0.5, 10.2.0.4, and 11.1.0.6 allows remote authenticated users with the IMP_FULL_DATABASE role to affect confidentiality, integrity, and availability.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Oracle -> Database 10g 
Oracle -> Database 11g 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA09-105A.html
http://www.oracle.com/technology/deploy/security/critical-patch-updates/cpuapr2009.html
http://www.securitytracker.com/id?1022052
http://www.securityfocus.com/bid/34461
http://secunia.com/advisories/34693

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top