Podatność CVE-2009-0991


Publikacja: 2009-04-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the Listener component in Oracle Database 9.2.0.8, 9.2.0.8DV, 10.1.0.5, 10.2.0.4, and 11.1.0.7 allows remote attackers to affect availability via unknown vectors, a different vulnerability than CVE-2009-1970.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Oracle -> Database 10g 
Oracle -> Database 11g 
Oracle -> Database 9i 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2009-099563.html
http://www.securityfocus.com/bid/34461
http://www.securitytracker.com/id?1022052
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA09-105A.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/50026

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top