Podatność CVE-2009-1290


Publikacja: 2009-04-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site request forgery (CSRF) vulnerabilities in the web administration interface in the Advanced Management Module (AMM) on the IBM BladeCenter, including the BladeCenter H with BPET36H 54, allow remote attackers to hijack the authentication of administrators, as demonstrated by a power-off request to the private/blade_power_action script.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
IBM BladeCenter Advanced Management Module Multiple vulnerabilities
Henri Lindberg -...
10.04.2009

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Advanced management module 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1022025
http://www.louhinetworks.fi/advisory/ibm_090409.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/502582/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/34447

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top