Podatność CVE-2009-1296


Publikacja: 2009-06-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The eCryptfs support utilities (ecryptfs-utils) 73-0ubuntu6.1 on Ubuntu 9.04 stores the mount passphrase in installation logs, which might allow local users to obtain access to the filesystem by reading the log files from disk. NOTE: the log files are only readable by root.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Ubuntu -> 73-oubuntu 
Ubuntu -> Ubuntu 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/51191
http://www.ubuntu.com/usn/usn-783-1
http://www.securitytracker.com/id?1022347
http://secunia.com/advisories/35383

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top