Podatność CVE-2009-1332


Publikacja: 2009-04-17   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Online Help feature in Sun Java System Directory Server 5.2 and Enterprise Edition 5 allows remote attackers to determine the existence of files and directories, and possibly obtain partial contents of files, via unspecified vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Java system directory server 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1059
http://www.securityfocus.com/bid/34548
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-255848-1
http://secunia.com/advisories/34751
http://osvdb.org/53800

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top