Podatność CVE-2009-1756


Publikacja: 2009-05-22   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SLiM Simple Login Manager 1.3.0 places the X authority magic cookie (mcookie) on the command line when invoking xauth from (1) app.cpp and (2) switchuser.cpp, which allows local users to access the X session by listing the process and its arguments.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Simone rota -> Slim simple login manager 

 Referencje:
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2010-January/msg00009.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2010-January/msg00000.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/50611
http://www.securityfocus.com/bid/35015
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2009/05/18/2
http://secunia.com/advisories/38070
http://secunia.com/advisories/35132
http://osvdb.org/54583
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=529306

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top