Podatność CVE-2009-2320


Publikacja: 2009-07-05   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The web interface on the Axesstel MV 410R relies on client-side JavaScript code to validate input, which allows remote attackers to send crafted data, and possibly have unspecified other impact, via a client that does not process JavaScript.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Multiple Flaws in Axesstel MV 410R
Filip Palian
03.07.2009

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Axesstel -> Mv 410r 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/504716/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/35563

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top