Podatność CVE-2009-2322


Publikacja: 2009-07-05   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in cgi-bin/sysconf.cgi on the Axesstel MV 410R allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Multiple Flaws in Axesstel MV 410R
Filip Palian
03.07.2009

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Axesstel -> Mv 410r 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/504716/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/35563

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top