Podatność CVE-2009-2346


Publikacja: 2009-09-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The IAX2 protocol implementation in Asterisk Open Source 1.2.x before 1.2.35, 1.4.x before 1.4.26.2, 1.6.0.x before 1.6.0.15, and 1.6.1.x before 1.6.1.6; Business Edition B.x.x before B.2.5.10, C.2.x before C.2.4.3, and C.3.x before C.3.1.1; and s800i 1.3.x before 1.3.0.3 allows remote attackers to cause a denial of service (call-number exhaustion) by initiating many IAX2 message exchanges, a related issue to CVE-2008-3263.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
IAX2 Call Number Resource Exhaustion
Asterisk Securit...
09.09.2009

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Asterisk -> Asterisk 
Asterisk -> Open source 
Asterisk -> Opensource 
Asterisk -> Appliance s800i 

 Referencje:
http://downloads.asterisk.org/pub/security/AST-2009-006.html
http://securitytracker.com/id?1022819
http://www.securityfocus.com/archive/1/506257/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/36275

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top