Podatność CVE-2009-2538


Publikacja: 2009-07-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Nokia N95 running Symbian OS 9.2, N82, and N810 Internet Tablet allow remote attackers to cause a denial of service (memory consumption) via a large integer value for the length property of a Select object, a related issue to CVE-2009-1692.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Nokia -> N810 internet tablet 
Nokia -> N82 
Nokia -> Symbian 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/9160
http://www.g-sec.lu/one-bug-to-rule-them-all.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/504969/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/504988/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/504989/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/505006/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/52872

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top