Podatność CVE-2009-2549


Publikacja: 2009-07-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Armed Assault (aka ArmA) 1.14 and earlier, and 1.16 beta, and Armed Assault II 1.02 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service via a join packet with a final field whose value is (1) 0, which triggers a server crash related to memory allocation, or (2) 1, which triggers CPU/memory consumption and a NULL pointer dereference.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Bistudio -> ARMA 
Bistudio -> Arma 2 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1951
http://aluigi.altervista.org/adv/armazzo-adv.txt

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top