Podatność CVE-2009-2558


Publikacja: 2009-07-21   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
system/message.php in Admin News Tools 2.5 does not properly restrict access, which allows remote attackers to post news messages via a direct request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Admin News Tools Remote Contents Change Vulnerability
Securitylab
22.07.2009

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Adminnewstools -> Admin news tools 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/9161
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/51780

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top