Podatność CVE-2009-2956


Publikacja: 2009-08-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The (1) Net.Commerce and (2) Net.Data components in IBM WebSphere Commerce Suite store sensitive information under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to discover passwords, and database and filesystem details, via direct requests for configuration files.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Websphere commerce suite 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/52616

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top