Podatność CVE-2009-3084


Publikacja: 2009-09-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The msn_slp_process_msg function in libpurple/protocols/msn/slpcall.c in the MSN protocol plugin in libpurple 2.6.0 and 2.6.1, as used in Pidgin before 2.6.2, allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via a handwritten (aka Ink) message, related to an uninitialized variable and the incorrect "UTF16-LE" charset name.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Pidgin -> Libpurple 
Pidgin -> Pidgin 

 Referencje:
http://developer.pidgin.im/viewmtn/revision/diff/92ce3e48744b40fb0fea89e3de5e44bedb100c07/with/567e16cbc46168f52482e5ec27626c48e7a5ba95/libpurple/protocols/msn/slpcall.c
http://developer.pidgin.im/viewmtn/revision/info/567e16cbc46168f52482e5ec27626c48e7a5ba95
http://www.pidgin.im/news/security/index.php?id=38
http://www.securityfocus.com/bid/36277
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6338

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top