Podatność CVE-2009-3117


Publikacja: 2009-09-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in category.php in Snow Hall Silurus System 1.0 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the ID parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Silurus Classifieds System (category.php) SQL Injection Vulnerability
Mr.SQL
15.09.2009

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Snowhall -> Silurus system 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/9538
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/2467
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/52904

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top