Podatność CVE-2009-3232


Publikacja: 2009-09-17   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
pam-auth-update for PAM, as used in Ubuntu 8.10 and 9.4, and Debian GNU/Linux, does not properly handle an "empty selection" for system authentication modules in certain rare configurations, which causes any attempt to be successful and allows remote attackers to bypass authentication.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Ubuntu -> Ubuntu linux 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=519927
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2009/09/08/7
http://www.securityfocus.com/bid/36306
https://launchpad.net/bugs/410171
https://usn.ubuntu.com/828-1/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top