Podatność CVE-2009-3303


Publikacja: 2009-11-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in www/help/tracker.php in GForge 4.5.14, 4.7 rc2, and 4.8.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the helpname parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Gforge -> Gforge 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/37088
http://www.debian.org/security/2009/dsa-1937
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/gforge/gforge_4.5.14-22etch12.diff.gz
http://secunia.com/advisories/37450

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top