Podatność CVE-2009-3304


Publikacja: 2009-12-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
GForge 4.5.14, 4.7 rc2, and 4.8.2 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on authorized_keys files in users' home directories, related to deb-specific/ssh_dump_update.pl and cronjobs/cvs-cron/ssh_create.php.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gforge -> Gforge 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/37195
http://www.debian.org/security/2009/dsa-1945
http://security.debian.org/pool/updates/main/g/gforge/gforge_4.5.14-22etch13.diff.gz

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top