Podatność CVE-2009-3445


Publikacja: 2009-09-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in Code-Crafters Ability Mail Server before 2.70 allows remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) via an IMAP4 FETCH command.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Code-crafters -> Ability mail server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/36519
http://www.code-crafters.com/abilitymailserver/updatelog.html
http://secunia.com/advisories/36888

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top