Podatność CVE-2009-3839


Publikacja: 2009-11-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the Solaris Trusted Extensions Policy configuration in Sun Solaris 10, and OpenSolaris snv_37 through snv_125, might allow remote attackers to execute arbitrary code by leveraging access to the X server.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Opensolaris 
SUN -> Solaris 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-270969-1
http://www.securityfocus.com/bid/36840
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3070
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6480

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top