Podatność CVE-2009-3903


Publikacja: 2009-11-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in jspui/index.jsp in ManageEngine Netflow Analyzer 7.5 build 7500 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) view and (2) section parameters. NOTE: the provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Zoho ManageEngine Netflow Analyzer Professional 7.0.0.2 XSS
Rafael Pedrero
11.02.2019

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Manageengine -> Netflow analyzer 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/51630
http://www.securityfocus.com/bid/35630
http://secunia.com/advisories/35105
http://osvdb.org/55772

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top