Podatność CVE-2009-3935


Publikacja: 2009-11-12   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in the Advanced Management Module firmware before 2.50G for the IBM BladeCenter T 8720-2xx and 8730-2xx have unknown impact and attack vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Advanced management module firmware 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3188
http://www.securityfocus.com/bid/36970
ftp://download2.boulder.ibm.com/ecc/sar/CMA/XSA/00pj6/0/ibm_fw_amm_bbet50g_anyos_noarch.chg

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top