Podatność CVE-2009-4014


Publikacja: 2010-02-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple format string vulnerabilities in Lintian 1.23.x through 1.23.28, 1.24.x through 1.24.2.1, and 2.x before 2.3.2 allow remote attackers to have an unspecified impact via vectors involving (1) check scripts and (2) the Lintian::Schedule module.

Typ:

CWE-134

(Uncontrolled Format String)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Debian -> Lintian 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/37975
http://www.ubuntu.com/usn/USN-891-1
http://www.debian.org/security/2010/dsa-1979
http://secunia.com/advisories/38379
http://secunia.com/advisories/38375
http://packages.qa.debian.org/l/lintian/news/20100128T015554Z.html
http://packages.debian.org/changelogs/pool/main/l/lintian/lintian_2.3.2/changelog
http://git.debian.org/?p=lintian/lintian.git;a=commit;h=fbe0c92b2ef7e360d13414bf40d6af5507d0c86d
http://git.debian.org/?p=lintian/lintian.git;a=commit;h=c8d01f062b3e5137cf65196760b079a855c75e00

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top