Podatność CVE-2009-4128


Publikacja: 2009-12-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
GNU GRand Unified Bootloader (GRUB) 2 1.97 only compares the submitted portion of a password with the actual password, which makes it easier for physically proximate attackers to conduct brute force attacks and bypass authentication by submitting a password whose length is 1.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
GNU -> Grub 2 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/36968
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/54210
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=555195

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top