Podatność CVE-2009-4173


Publikacja: 2009-12-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in CutePHP CuteNews 1.4.6 and UTF-8 CuteNews before 8b allows remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that create new users, including a new administrator, via an adduser action in the editusers module in index.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Cute News and UTF-8 Cute News - Multiple Security Issues
Andrew Horton
03.12.2009

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Korn19 -> Utf-8 cutenews 
Cutephp -> Cutenews 

 Referencje:
http://www.morningstarsecurity.com/advisories/MORNINGSTAR-2009-02-CuteNews.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/507782/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/36971
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/54240

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top