Podatność CVE-2009-4195


Publikacja: 2009-12-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Buffer overflow in Adobe Illustrator CS4 14.0.0, CS3 13.0.3 and earlier, and CS3 13.0.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long DSC comment in an Encapsulated PostScript (.eps) file. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Adobe Illustrator CS4 (V14.0.0) Encapsulated PS Overlong DSC Comment BO
Nine:Situations:...
07.12.2009

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Illustrator 

 Referencje:
http://blogs.adobe.com/psirt/2009/12/potential_adobe_illustrator_cs.html
http://retrogod.altervista.org/9sg_adobe_illuso.html
http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb10-01.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/508175/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/37192
http://www.securitytracker.com/id?1023276
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3396
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/54521

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top