Podatność CVE-2009-4309


Publikacja: 2009-12-12   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Heap-based buffer overflow in the Intel Indeo41 codec for Windows Media Player in Microsoft Windows 2000 SP4, XP SP2 and SP3, and Server 2003 SP2 allows remote attackers to execute arbitrary code via a large size value in a movi record in an IV41 stream in a media file, as demonstrated by an AVI file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Microsoft Windows Intel Indeo Codec Parsing Heap Overflow Vulnerability
ZDI
10.12.2009

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows media player 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1023302
http://support.microsoft.com/kb/954157
http://support.microsoft.com/kb/955759
http://support.microsoft.com/kb/976138
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/954157.mspx
http://www.securityfocus.com/archive/1/508324/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/37251
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3440
http://zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-09-089/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/54642
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/54645
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A12188

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top