Podatność CVE-2009-4549


Publikacja: 2010-01-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack-based buffer overflow in A2 Media Player Pro 2.51 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long string in a (1) .m3u or (2) .m3l playlist file.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
CDMI -> A2 media player pro 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/9377

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top