Podatność CVE-2009-4729


Publikacja: 2010-03-18   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in x10 Adult Media Script 1.7 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) pic_id parameter to includes/video_ad.php, (2) category parameter to linkvideos_listing.php, (3) id parameter to templates/header1.php, and (4) key parameter to video_listing.php.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
X10media -> Adult script 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/52163
http://www.osvdb.org/56674
http://www.osvdb.org/56673
http://www.osvdb.org/56672
http://www.osvdb.org/56671
http://www.milw0rm.com/exploits/9340
http://secunia.com/advisories/36067

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top