Podatność CVE-2009-4760


Publikacja: 2010-03-29   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Winn ASP Guestbook 1.01 Beta stores sensitive information under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to download a database via a direct request for data/guestbook.mdb.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
WINN -> Asp guestbook 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/50294
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1244
http://www.milw0rm.com/exploits/8596

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top