Podatność CVE-2009-4774


Publikacja: 2010-04-21   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in Sun Solaris 10 and OpenSolaris snv_49 through snv_117, when 64bit mode is used on the Intel x86 platform and a Linux (lx) branded zone is configured, allows local users to cause a denial of service (panic) via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2007-6225.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:H/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
6.9/10
1.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
SUN -> Opensolaris 
SUN -> Solaris 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-266228-1
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/2581
http://www.securityfocus.com/bid/36340
http://secunia.com/advisories/36691

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top