Podatność CVE-2009-4820


Publikacja: 2010-04-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Angelo-Emlak 1.0 stores sensitive information under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to download a database via a direct request for veribaze/angelo.mdb.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Aspindir -> Angelo-emlak 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/54946
http://www.exploit-db.com/exploits/10576
http://secunia.com/advisories/37724
http://osvdb.org/61228

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top