Podatność CVE-2009-4850


Publikacja: 2010-05-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Awingsoft Awakening Winds3D Viewer plugin 3.5.0.9 allows remote attackers to execute arbitrary programs via a SceneURL property value with a URL for a .exe file.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Awingsoft -> Awakening winds3d viewer plugin 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/58573
http://www.metasploit.com/redmine/projects/framework/repository/revisions/7518/entry/modules/exploits/windows/browser/awingsoft_winds3d_sceneurl.rb
http://www.metasploit.com/modules/exploit/windows/browser/awingsoft_winds3d_sceneurl
http://secunia.com/advisories/35764
http://osvdb.org/60049

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top